AUGUSZTUS 26. - Keresztény édesanyák jubileumi találkozója

A Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének huszonöt éves fennállását ünnepelték augusztus 26-án Budapesten a Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templomban.

Süllei László, a Mátyás-templom plébánosa köszöntötte a Szent Mónika közösség megjelent – közel hatszáz – tagját, akik az ország különféle településeiről érkeztek a fővárosba. Süllei László megemlékezett a magyar közösség 25 évvel ezelőtti megalakulásáról, és Róna Gábor jezsuita szerzetesről, aki kezdettől lelki vezetője volt a közösségnek. A Mátyás-templom plébánosa megköszönte a találkozó szervezőinek munkáját, s a hely szelleméhez méltóan felidézett néhány mozzanatot a templom történetéből, emlékeztetett történelmünk nagyjaira, köztük Mindszenty József bíborosra, aki szintén sok szálon kötődött e történelmi helyhez. Süllei László a jubileumi találkozó alkalmából Szent Ágoston Vallomások című művét idézte, azt a részt (III. könyv), amikor a szerző a megtérés előtti, bűnös életéről vall, és édesanyjára, Szent Mónikára emlékezik: „anyám több könnyet sírt el színed előtt érettem, mint amennyit az anyák gyermekük temetésével szoktak ontani. Sírt, mert látta, hogy halott vagyok azon hit és vallásos szellem részére, amely őbenne a te ajándékod volt, s te, Uram, meghallgattad őt.”

A plébános rámutatott, hogy a „Mit tegyünk?” kérdése minden korban és minden nehézségben felvetődik, ahogy a keresztény édesanyák nemzetközi közösségének madridi megalakulásakor is, és ahogy az akkor történtek is példázzák, a megfelelő választ megadni csak az Urat szolgáló lelkülettel lehet.

A köszöntő után e szolgáló lelkület szellemében a rózsafüzér imádság következett, s megteltek kis lapokra írt személyes fohászokkal is a kosarak, amelyeket a szentmisében elhangzó könyörgésekhez kapcsolódva az oltárnál helyeztek el.

A találkozó hálaadó szentmisével folytatódott, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be.
A jubileumi találkozóval összekapcsolódott a Mária Út önkéntesei által szervezett 1Úton nemzetközi zarándoknap egyik programja is, amelyet a gyermekre várókért ajánlottak fel. Ez alkalomból a szentmise keretében felolvasták azt az Erdő Péternek címzett levelet, amelyben Ferenc pápa áldását küldte a zarándoklatra a következő szavakkal:

„A „Mária út” által kezdeményezett „1Úton” nemzetközi zarándoknap alkalmából, amelyre most augusztus 26-án kerül sor és amelynek sajátos szándéka, hogy imádkozzék azokért, akik gyermeket várnak, Szentatyánk, Ferenc pápa szívélyes üdvözletét és jókívánságát küldi. Azt kívánja, hogy a vallásos zarándoklaton való részvétel adjon új lendületet, hogy Krisztust a Szűzanya szemével és szívével szemléljétek és kövessétek, és adjon új indítást az élet evangéliumáról való tanúságtételre. Őszentsége imádkozik a Szentlélek ajándékainak bőséges kiáradásáért és kéri, hogy imádkozzatok érte és egyetemes szolgálatáért. Isten Anyjának mennyei oltalmát kéri számotokra és szívből adja eminenciádra, a jelenlévő főpapokra, papokra, szerzetesekre és mindazokra, akik a Szűzanya iránti gyermeki tiszteletben részt vesznek, apostoli áldását, amelyet különös jóakarattal terjeszt ki a gyermeket váró házaspárokra.” (Aláírás: Pietro Parolin bíboros, Őszentsége államtitkára)

  A hálaadó szentmise után Erdő Péter bíboros, prímás áldásával indult el az 1Úton futózarándoklata a Mátyás-templom mellől Máriaremetére.

Kora délután a Szent Mónika közösség jubileumi találkozója tanúságtételekkel folytatódott, ezután Tardy László karnagy, orgonista tartott zenés áhítatot, majd Kürtösi Krisztián atya, a közösség jelenlegi lelki vezetője szentségimádást vezetett. A találkozón bemutatták a közösség 25 évét és a közösség korábbi papja, Róna Gábor atya emlékét megörökítő könyvet.
A múlt század második felében az Actio Catholica madridi gyűlésén egy édesanya felvetette: „Mit tehetünk mi, édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?" Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján a templomban is elmondják napi imájukat. A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsek hivatalos jóváhagyását. Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül. Az ima a világ más országaiba is eljutott és egyre terjed. Magyarországra Róna Gábor jezsuita szerzetes hozta el ennek a közösségnek a hírét és a kalocsai édesanyák kérésére a madridi alapítás után öt évvel, 1992. augusztus 27-én alakult meg a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közösségének első csoportja Gábor atya lelki vezetésével.

Az egyház hivatalos jóváhagyását 2009-ben kapták meg. Fővédnökük Erdő Péter bíboros, prímás.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy mindennap az otthonában imádkozik egy meghatározott imát, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is. A megalakult csoportok általában havonta egyszer igénylik a közös szentmisén való imát is.

Róna Gábor atya halála után, 2016-tól Kürtösi Krisztián atya lett a közösség lelki vezetője. Évente kétszer országos találkozót szerveznek az édesanyák, melyek programjáról és beszámolójáról évi három alkalommal kapott körlevelekből értesülnek. A soron következő találkozót 2018. május 12-én Bátaszéken, a Nagyboldogasszony-templomban tartják.