BUDAVÁRI MADONNA
 

2017. december 8-án, Mária szeplőtelen fogantatása ünnepén a Máltai lovagteremben mutatták be a felújított Budavári Madonna-szobrot.

A közel életnagyságú Madonna-szobor a Napba öltözött Asszony alakjából önállósult Mária-ábrázolások egyik jellegzetes példája. A bűnt eltaposó Mária bal kezében a kis Jézust, jobbjában pedig jogart tart. Fején szőlőlevél pártázatú koronát és alatta kendőt visel. A karon ülő gyermek Máriához simul, baljában a lélek szimbólumaként egy galambot tart.

A Mátyás-templom 1975-ben a Szent Ferenc sebei-templomtól vásárolta meg a fából faragott, festett gótikus alkotást, amelynek születését a XV. század elejére datálták. Az 1949-ben védettnek nyilvánított műtárgy kölcsöndarabként már 1965-től a Mátyás-templom állandó kiállításán szerepelt. 2013-ban a Budapest I. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Örökségvédelmi Osztálya adott engedélyt a Budavári Madonna vizsgálatára és felújítására. Az alkotás majd három éven át tartó feltáró és helyreállító munkáját Galambos Éva és Samu Erika restaurátorok végezték el. Nem bizonyított, de szeretnénk feltételezni, hogy ez lehetett az az elfalazott szobor, amely a legenda szerint a vár visszavételekor, az 1686. szeptember 2-án történt lőporrobbanás során rejtekéből „csodás módon” előbukkanva menekülésre és Buda feladására késztette a törököket. Pontos keletkezési körülményeit a további régészeti, művészettörténeti kutatások pontosítják majd.
A Budavári Madonna-szobor a Mátyás-templom királyi oratóriumában egész évben, a templom turisztikai nyitvatartási idejében megtekinthető.