PRO URBE DÍJAT KAPOTT SÜLLEI LÁSZLÓ A MÁTYÁS-TEMPLOM PLÉBÁNOSA
Pro Urbe Budapest díjat kapott 2015. nov. 17-én  Süllei László pápai káplán, protonotárius kanonok, címzetes prépost, érseki általános helynök, mesterkanonok a Mátyás-templom plébánosa

Plébánosunkat, László atyát Budapest főpolgármestere, Tarlós István, a közgyűlés egyhangú szavazata alapján 2015. november 17-én Pro Urbe Budapest díjjal tüntette ki. Megkérdeztük, mit jelent számára az elismerés:
Nagy megtiszteltetésnek tartom és hálásan köszönöm. Ugyanakkor úgy érzem, hogy ez a díj  elsősorban nem nekem szól, sokkal inkább tekintem úgy, hogy személyemen keresztül a főváros az egyházmegye valamennyi papjának nyújtotta át az elismerést, mindazoknak a templomokat felújító atyáknak és közösségeiknek, akik nagy-nagy áldozatokat hoznak, akik nem egy ilyen országos jelentőségű műemléket gondoznak, akiknek a lehetőségeik szerényebbek, az erőfeszítéseik pedig nagyobbak a miénknél. Akiknek, úgy érzem, továbbra is kötelességem segíteni.