Plébániahivatal nyitva tartása
hétfő és csütörtök 10h-14h  
kedd és szerda 13h-17h  
 
A Budavári Nagyboldogasszony templom kezdettől fogva kiemelkedő helye a magyar Mária-tiszteletnek és történelmi nagyjaink hódolatának, de kegyhellyé csak az 1686-ban, Buda visszafoglalásakor történt csoda után vált. Ekkor Ulászló királynak a törökök által 145 évvel korábban elfalazott, és azóta elfelejtett fogadalmi Mária-szobra napvilágra került: az ostrom közepén ledőlt a szobrot takaró fal, és a főmecsetjükben imádkozó törökök legnagyobb rémületére megjelent a templomban a Magyarok Nagyasszonya. A vár még aznap a keresztény seregek kezére került: a kortársak e csodának tulajdonították az ostrom sikerét. A templomot maga a Boldogasszony szabadította föl, kardcsapás nélkül. 1695-ben XII. Ince pápa a szokott feltételekkel teljes búcsút engedélyezett az ide zarándoklóknak Szeplőtelen Fogantatás (Dec. 8.), Gyümölcsoltó Boldogasszony (Márc. 25.), Nagyboldogasszony (Aug. 15.), Kisboldogasszony (Szept. 8), valamint Szent István király mindkét ünnepén (Aug. 20, Máj 30.), Szent Imre herceg napján (Nov. 5.) Ekkor a templom főoltárát is örökre szóló kiváltságokkal látta el.

Templomunk ma is várja az ide zarándokló híveket.

Zarándokoknak a nap bármely órájában ingyenes belépést biztosítunk, az altemplomi szentségi kápolnában nap közben is lehetséges szentmisét vagy közös imádságot tartani. (a kápolna befogadóképessége kb. 50 fő)

Zarándokcsoportnak kizárólag az egyházi szervezésben érkezőket tekintjük.